Hľadáte odpovede na Vaše otázky?

Skúste sa pozriet na zoznam najčastejšie pokladaných otázok našich klientov.

V prípade, že nenájdete odpoveď neváhajte nás kontaktovať.

1. Ako to funguje? portál profil kandidáta voľba mám záujem doplňujúce info

Na portáli sú zverejnené profily kandidátov, ktorí prešli osobným pohovorom so skúseným recruiterom. V profile kandidáta recruiter zverejňuje základné informácie o kandidátovi. Akékoľvek doplňujúce informácie ohľadom vybraného kandidáta získate cez voľbu „Mám záujem“, kontaktujete priamo inzerujúceho recruitera.

2. Ako pridám inzerát? nový inzerát správa inzerátuprihlásenie

Pokiaľ ste personálna agentúra a máte viacerých recruiterov, zeregistrujete najskôr personálnu agentúru. V administrácii porfilu v správe recruiterov vybraným recruiterom vytvoríte vlastné používateľské účty. Recruiteri sa prihlásia do svojho konta pomocou vlastnej mailovej adresy a hesla. Svoj účet môžu ďalej spravovať, rovnako môžu po prihlásení spravovať svojich kandidátov, pridávajú nové, editujú, aktivujú, alebo deaktivujú profily.

3. K čomu slúži registrácia zamestnávateľa? registrácia personálna agentúra kandidát podmienky spolupráce

Vyplnením registračných údajov umožníte, aby vás kontaktovala inzerujúca personálna agentúra za účelom stretnutia sa s vybraným kandidátom, resp. dohodnutím konkrétnych podmienok spolupráce. Ako kontakt slúži primárne vami uvedená mailová adresa.

4. Aká je cena za kandidáta? mám záujem, cena za sprostredkovanie personálna spoločnosť platobné podmienky cena na vyžiadanie

Pri profile kandidáta môže byť uvedená cena za sprostredkovanie kandidáta. Túto cenu stanovuje inzerujúca personálna spoločnosť. Pokiaľ sa cena pri kandidátovi v inzeráte nezobrazuje (cena: na vyžiadanie), táto je predmetom obchodnej dohody klienta s inzerujúcou personálnou spoločnosťou. Pre akúkoľvek komunikáciu a ďalšie doplňujúce informácie ohľadom vybraného kandidáta stačí kliknúť na "Mám záujem".

5. Je možné stretnúť sa s vybraným kandidátom osobne? stretnutie s kandidátom záujem o kandidáta termín a miesto stretnutia vybraný kandidát

Áno. Po prejavení vášho záujmu o stretnutie s vybraným kandidátom sa s vami bezprostredne skontaktuje inzerujúca personálna spoločnosť a dohodne s vami vyhovujúci termín a miesto stretnutia s vybraným kandidátom.

6. Ako si vytvorím vlastného vyhľadávacieho agenta (Watchdog)? Watchdog parametre zamestnanca vyhľadávací agent

Jednoducho. Zaregistrujete sa a v hlavnom menu kliknete na voľbu "Vyhladať kandidáta", na lište vľavo zadáte parametre vášho budúceho zamestnanca. Po zadaní požadovaných kritérií kliknete vpravo hore na ikonu s poštovou obálkou "Upozorniť na nové profily". Otvorí sa vám nové okno, v ktorom vyplníte "Názov nového watchdogu", kliknete na ikonu "Uložiť". Váš vyhľadávací agent je aktivovaný.

7. Je inzercia spoplatnená? inzercia, inzerát, bez poplatkov

Nie. Pridávanie a zverejňovanie inzerátov je zdarma, bez akýchkoľvek poplatkov.

8. Čo sú moje prihlasovacie údaje? prihlásenieprihlasovacie údajeheslozamestnávateľ personálna spoločnosť recruiter

Zamestnávateľ a personálna spoločnosť použije na prihlásenie svoje 8-miestne IČO, ktoré vyplní bez medzier do horného prihlasovacieho riadku, do dolného prihlasovacieho riadku vyplní zvolené heslo.
Recruiter použije na prihlásenie svoju mailovú adresu, ktorú vyplní do horného prihlasovacieho riadku, do dolného prihlasovacieho riadku vyplní zvolené heslo.

9. Čo znamená prebiehajúca rezervácia? prebiehajúca rezervácia, opätovná aktivácia inzerátu, deaktivácia

Takto je označený inzerát, o ktorý prejavil záujem zaregistrovaný používateľ - zamestnávateľ a prebieha obchodný proces. Inzerát môže zostať na portáli zobrazovaný až do ukončenia obchodného procesu. Recruiter má možnosť v Správe kandidátov opätovne inzerát aktivovať, deaktivovať, alebo zrušiť prebiehajúcu rezerváciu v prípade, že sa s klientom nedohodne na ďalšom postupe.

10. Ako je to s GDPR? osobný údaj inzerát

V inzerátoch sa nenachádzajú žiadne osobné údaje kandidátov. Zaobchádzanies osobnými údajmi, nakladanie s nimi a sprostredkovanie osobných údajov kandidátov je výhradne v kompetencii inzerujúcej personálnej spoločnosti.

11. Kto môže na protáli inzerovať? recruiter personálna spoločnosť inzerent

Každý recruiter, alebo personálna spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

12. Čo, komu a kedy je spoplatnené? sprostredkovanie obchodného kontaktu, platba, business development

Spoplatňuje sa sprostredkovanie kompletných kontaktných údajov záujemcu o kandidáta (zamestnávateľa). Poplatok platí zaregistrovaná personálna spoločnosť, ktorá inzerát (profil kandidáta) zverejnila. Pomocou sprostredkovaných kontaktných údajov sa môže spojiť so záujemcom (zamestnávateľom) a procesovať kandidáta podľa vlastných obchodných podmienok, resp. začať business development.

13. Aká je cena za sprostredkovanie, kde nájdem aktuálny cenník? aktuálny cenník

Cena za sprostredkovanie kompletného obchodného kontaktu na záujemcu o kandidáta (konkrétneho zaregistrovaného zamestnávateľa) je platná podľa zverejneného cenníka. Odkaz na aktuálny cenník je v Registrácia-Personálna spoločnosť-Prihlasovacie údaje (časť 4).